ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 131-3/2558

เตรียมพบความยิ่งใหญ่ ตระการตา ในงาน IICF 2015

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 130-2/2558

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดงานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ประจำปี 2558 (Innovative Craft Award 2015)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 129-1/2558

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

จ้างเผยแพร่ข้อมูล "Stylish Thai Innovative Craft" (กระบวนทัศน์นวัตศิลป์ไทย) ผ่านนิตยสารไอดีไซน์ฉบับพิเศษ

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ (IP Phone), Call Center และ CRM

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรม "เชิดชูครูศิลป์ของแผ่นดิน"

ประกาศ สอบราคาจ้างจัดกิจกรรม "เชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม"

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด

สานมรดกหัตถศิลป์จากรุ่นสู่รุ่น

ศ.ศ.ป. คัดเลือก 10 ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผู้สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ร่วมจัดแสดงผลงาน และสาธิตการทำผลงาน

ดันหัตถศิลป์ไทยโกอินเตอร์

เบญจรงค์ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ 5 สี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานแสดงจิตรกรรมเครื่องกระเบื้องนานาชาติ ครั้งที่ 2

รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด

แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน