ข่าวกิจกรรม
ดูทั้งหมด

SACICT ดันงานหัตถกรรมไทยเติบโตได้ทุกมิติ "สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ สนับสนุน" จัดทัพร้านจำหน่ายงานนวัตศิลป์กว่า 300 ร้าน

SACICT เร่งพัฒนาผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในภาคอีสาน สืบสานงานฝีมือรุ่นปู่ย่า

SACICT ROAD SHOW 2016

องค์ความรู้ผ้าไทยตอนที่ 13

SACICT เชิดชูงานอัตลักษณ์แห่งครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้รังสรรค์งานหัตถศิลป์ล้ำค่าไทย

SACICT จับมือ 4 ยักษ์ใหญ่ ลงนามความร่วมมือ ส่งงานหัตถศิลป์ไทยออกสู่ตลาด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 141-1/2559

SACICT จับมือ AOT ผลักดันงานหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย เปิดตัวนิทรรศการ"ประตูสู่องค์ความรู้แห่งหััตถศิลป์ไทย"

องค์ความรู้ผ้าไทยตอนที่ 12

องค์ความรู้ผ้าไทยตอนที่ 11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้า

สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดวางสินค้า ณ จุดจำหน่าย ศ.ศ.ป.

สอบราคาจ้างดำเนินงาน "จัดกิจกรรมภายในหอนิทรรศการ ศ.ศ.ป."

สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Training & Seminar)


รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด