ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 135-7/2558

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2560

โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรม ปี 2558

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 134-6/2558

SACICT NEWS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญร่วมเสนอการจำหน่ายทรัพย์สิน รอบที่4

ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน รอบที่ 3

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญร่วมเสนอการจำหน่ายทรัพย์สิน รอบที่2

ข่าวอื่นๆ
ดูทั้งหมด

ศ.ศ.ป.สืบสานเชิดชูครูช่างฯ เฟ้น 20 สุดยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

ศ.ศ.ป.จัด SACICT Promotion 2015 ชูงานศิลปหัตถกรรม ขานรับปีแห่งวิถีไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 8

สุดยอดหัตถศิลป์ไทย พร้อมอวดต่างชาติ

LUX by SACICT ปี 2 ต่อยอดหัตถศิลป์ทรงคุณค่าสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย ไปอวดโฉมที่ปารีส-โคเปนเฮเกน

รับสมัครงาน
ดูทั้งหมด