การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 156-4/2560
6 พฤษภาคม 2560